Transpersonell Psykoterapi / Holotropisk Andning / Grof Breathwork
med Eva Callmin, 070-757 58 81
Holotropisk Andning/Grof Breathwork (holotropi = helhetsorienterad rörelse)
är en självutforskande metod, som kombinerar insikter hämtade från modern medvetandeforskning, analytisk psykoterapi (såväl psykodynamisk som jungiansk) och flera andliga traditioner.
I en Holotropisk andningssession kombineras intensiv andning med noggrant utvald musik och kroppsorienterad terapi.
Det kan liknas vid en dynamisk upptäcksfärd in i vår energimässiga och mentala värld som vi vanligvis inte har tillgång till.

Många traumatiska situationer i våra liv framkallas som ett upprepningstvång av tidigare upplevelser. Vi blir inte sjuka av det vi upplever utan av det vi håller tillbaka, den känslomässiga och fysiska energin som inte får fullt utlopp. I holotropiska tillstånd existerar parallellt flera distinkt olika verkligheter. Den inre radarn strukturerar upplevelsens innehåll och vardagsmedvetandet finns med som en observerande funktion, men kontrollerar inte.

Holotropisk Andning vänder sig till människor som är intresserade av att arbeta djupgående med sig själva och kan med fördel kompletteras med mera traditionella psykoterapiformer.

Under en HA-session finns en trygg och säker ram med en djup respekt för deltagarnas egna gränser och känslighet i det förändrade medvetandetillståndet. När vi upplever genombrott till en insiktsfull och empatiskt medvetenhet, och erfarenheterna integreras, ökar vår förmåga att anta livets villkor och utmaningar.

Holotropiska tillstånd
karaktäriseras av en specifik transformation av medvetandet. Det är förändrat kvalitativt och vi kan uppleva inverkan av andra existerande dimensioner som kan bli mycket genomgripande. Samtidigt som vi expanderar vår varseblivningsförmåga till att omfatta de sensoriska , biografiska, perinatala och transpersonella dimensionerna kan vi ändå förbli orienterade i vardagsmedvetandet.

Upplevelsenivåer
Med Holotropisk Andning kan vi få kontakt med samtliga upplevelsenivåer:

 • Den sensoriska nivån
  innebär förändrade sinnesupplevelser t ex känslor av kroppsflöde, värme, kyla och visioner.
 • Den biografiska nivån
  sträcker sig från födelsen och framåt i livet. Det är här den traditionella psykoterapin lägger sin fokus.
 • Den perinatala nivån
  omfattar fosterlivet och födelseprocessens fyra olika faser och utgör ofta bron mellan vardagsmedvetendet och det transpersonella.
 • Den transpersonella nivån
  sträcker sig utöver jaggränserna och innebär en transcendering av tid och rum. Det är på denna nivå t.ex schamanska tillstånd och andra existenser ryms.

Gruppsessioner
I gruppsessionerna arbetar deltagarna i par och alternerar mellan att vara bisittare och den som andas.
De varar en kväll + 1 heldag, ca 15 timmar
Kostnad: 2000 kr
Gruppsessioner våren-24 den 27-28 jan, den 23-24 mars, den 20-21 april på Delphi-institutet i Stockholm samt 14-16 juni dubbelworkshop i Stjärnsund.
Anmälan till info@holotropi.nu
För att överbrygga den verbala integreringen målar varje deltagare en mandala och ett möjligt uppföljningssamtal ca en vecka efter sessionen är inkluderat.

Individuella sessioner
Individuella sessioner varar i 3,5 - 4 timmar.
Bokas efter tidsbeställning via email eller på telefon 070 757 58 81,
info@holotropi.nu. Kostnad: 2400 kr inkl.moms


En 3-årig utbildning i "Grof Breathwork and Psychedelic Therapy" pågår från hösten 22.
Nästa utbildningsomgång startar i mars-24.
Ansökning kan göras på www.gltnordic.org.
Gratis introduktion ges den 23 september kl 10-11.30 via zoomlämk. Anmälan till info@gltnordic.org


Några kommentarer
från deltagare efter en Andningssession:

 • Jag känner mig mera fridfull
 • Jag är mera närvarande
 • Min kroppssmärta är borta
 • Jag känner mig mindre fördomsfull
 • Jag har upptäckt en rik, kreativ källa inom mig
 • Jag ser tydligare mening och syfte med mitt liv
 • Jag litar mer på min intuition och min inre helande verksamhet
 • I stället för ett befarat sammanbrott hade jag ett genombrott.

Se här en artikel :
"Holotropisk andning - helande i förändrade medvetandetillstånd.


Stanislav Grof, MD, PhD
Holotropin har utvecklats av Stanislav Grof, MD, PhD, som forskat och arbetat kliniskt i över 60 år med psykoterapi
och förändrade medvetandetillstånd. S Grof är en av grundarna till den transpersonella psykologin som omfattar
människans självförverkligande och andliga pontential.

Grofs utvidgade kartläggning av det omedvetna och beskrivning av "andliga kriser" är några av de väsentligaste teoretiska bidragen till modern medvetandeforskning.
Dessa är beskrivna i över ett 100-tal artiklar och ett 20-tal böcker.

"Det enda sättet att nå verklig tillfredställelse på, är att uppleva vår inre gudomlighet i ett förändrat medvetandetillstånd.
Detta kan vi nå genom att gå bortom vårt begränsade psyke och uppleva det obegränsade, universella psyket."

Litteratur av Stanislav Grof
 • The Way of the Psychonaut 1 & 2,  2019
 • Holotropic Breathwork A New Approach to Self-Exploration and Therapy 2010
 • The Ultimate Journey Consciousness and the Mystery of Death 2006
 • When the Impossible happens 2006
 • Psychology of the Future 2001
 • The Cosmic Game 1998
 • The Stormy Search for the Self (S & Ch. Grof) 1990
 • The Holotropic Mind 1990
 • Spiritual Emergency 1989
 • Adventure of Self Discovery 1988
 • Beyond the Brain 1985 Beyond Death 1980
 • The Human Encounter With Death 1977
 • Realms of the Human Unconscious 1965
Intervju med Stanislav Grof, 2010


Time for change 2012
Tillbaks