Samtal/Psykoterapi


I det helande samtalet rör sig frågorna om livsprocessen och om det existentiella varandet.
Trygghet ges i att få växa och släppa hämmande mönster, bearbeta kriser och konflikter,
i vetskap att du är sedd och hållen till en verklig förändring i ditt liv.

Du ökar din självkännedom och får stöd i att lyssna på de känslor som kanske bara
ger sig tillkänna diffust i vardagen eller orsakar starka negativa sinnestillstånd.


Bland många verktyg kan vi använda kropps- andnings- och bildterapi som komplement i växandet.


Under terapins gång ökar din förmåga att relatera till dig själv och andra.
Du får ett större livsrum att leva i och förstärker känslan av att få vara
den du i sanning är.


Möjlighet finns att gå antingen i en korttidsterapi om 10–20 veckor eller i en längre process.

Tillbaks